• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

STRANA
KONZERVATIVNÍ PRAVICE ŘN

 
Strana konzervativní pravice - ŘN
do voleb 2021 s Aliancí pro budoucnost
Aliance_logotyp (1).png

Prosazujeme ochranu soukromého vlastnictví a deklarujeme svobodu podnikání, to považujeme za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli spatřujeme v tradiční rodině a dodržování hodnotového řádu, podporujeme náboženské hodnoty a zamítáme imigraci (především věřících mimo křesťanských vyznání). Uvědomujeme si, že pro záchranu soukromého sektoru, tradiční rodiny a posílení bezpečnosti, je třeba pro volby do PS PČR vytvořit silné, pravicové, konkurenceschopné uskupení. Z této pohnutky se Strana konzervativní pravice - ŘN rozhodla přijmout možnost a spojit síly s Aliancí pro budoucnost, a vytvořit tak prostor pro pravicově smýšlející politiky a osobnosti z parlamentních i neparlamentních stran a různých životních oblastí. 23. března proběhla tisková konference, při níž bylo uskupení Aliance pro budoucnost představeno, shlédnout ji můžete ZDE.

AKTUALITY

Strana se hlásí k takzvané nové pravici, její ideologie je postavena na principech svobody, individualismu a tradice, až po principy jako jsou autorita, řád, hierarchie, povinnost. Klade důraz více na individualismus, než na kolektivismus.

 

Prosazuje ochranu soukromého vlastnictví a deklaruje svobodu podnikání, to považuje za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli spatřuje v tradiční rodině a dodržování hodnotového řádu, podporuje náboženské hodnoty a zamítá imigraci (především věřících mimo křesťanských vyznání).

#NOVÁ PRAVICE

Sledujte nás na Instagramu! @SKP.RN

 

ZÁKLADNÍ HODNOTY

#Individualismus

lidé přebírají osobní odpovědnost za své jednání a činy

#Organická společnost

lidé mají svou roli ve společnosti a každý se spontánně zapojuje a má povinnosti  vůči svému okolí

#Lidská přirozenost

konzervativci jsou si vědomi, že člověk je nedokonalý a jeho přirozenost nemůže být změněna 

#Řád, pořádek a hierarchie

je základem existence a kontinuity společnosti, ve které musí tyto hodnoty existovat

#Tradice

odkazuje na víru, instituce, zvyky a praktiky zděděné z generace na generaci od nepaměti

#Přirozená nerovnost

akceptuje fakt přirozené nerovnosti navzdory tomu, že má tento fakt díky socialistické propagandě negativní konotace, protože přirozená nerovnost je nezbytná pro pokrok společnosti

#Soukromé vlastnictví

zdůrazňuje význam a důležitost vlastnictví jako způsobu, jak se lidé stávají součástí společnosti a jako způsob kontradikce kolektivistického socialismu

#Pragmatizmus

je namířen proti představě, že konzervatismus je proti změnám. Je to uvědomění si, že existuje nutnost státu, aby mohl existovat funkční vztah mezi vládou a ovládanými (sebevědomými a autonomními jedinci – „lidem“)

 

KONTAKT

STRANA KONZERVATIVNÍ PRAVICE - ŘN
ADRESA
B. Němcové 703, 356 01 Sokolov, Česko
Wikipedia-logo-en-big.png
Stačí vyplnit a my se Vám ozveme.

Děkujeme za odeslání!