Vyhledat
  • TR

Autorská práva a internet


K tomuto tématu můj postoj, nejen v politickém SPEKTRU, který byl ovšem mimo kontext odpovědí předsedů Svobodných a SPO. Internet se stal fenoménem v oblasti mediální propagandy. Klasické nástroje propagandy jako televize, tisk a rádio ztrácejí svůj ideologický vliv a tím ztrácejí vliv i jejich majitelé. Internet a jeho produkty má tu výhodu, že se chová jako živý organizmus a jako celek je tedy těžko ovládnutelný.Jednou z cest jak zmenšit vliv internetu je omezení distribuce odkazů na jiné zdroje informací, kde jasným příkladem je zpoplatnění zveřejňování upoutávek formou krátkých úryvků ze zpravodajských webů na internetu.

Skutečným cílem chystané normy o digitálním copyrightu je omezit vliv internetu a jeho produktů na veřejné mínění. Legenda o ochraně autorských práv je pro myslícího člověka dosti trapná. Vše je pouze boj o vliv na myšlení lidí. Bohužel.

11 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše