top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Cervan: říkat pravdu po Sametové revoluci je velice komplikované

Vaše jméno v karlovarském regionu pro mnohé občany není neznámé, jsou ale lidé, kteří o Vás uslyší poprvé. Jak se lidem představíte, a to jak lidsky, tak profesně?

Jsem David Cervan středoškolský učitel a finanční kouč. To znamená, že v dopoledních hodinách stojím před studenty za katedrou a snažím se o proces vzdělávání ve středoškolské matematice a fyzice. V odpoledních hodinách řeším problematiku oblasti rodinných financí a rozpočtů všem, kdo si o onu pomoc požádali přes naší společnost.
2) Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní nebo spolkové?

Samozřejmě, že mohou. Já sám jsem členem pěti spolků či občanských sdružení. Oblastí zájmu je myslivost, vojenská historie, historická železniční doprava a sportovní střelba na asfaltové holuby. Působím tak ve spolcích na Kraslicku, Rakovnicku a Plzeňsku. Vojensko-historické aktivity mají přesah do celé ČR a Slovenska. Zastával jsem řadu funkcí jako příklad uvedu předsedu asociace či předsedu spolku apod. Co se týče veřejné práce, tedy práce pro občany, jsem členem městského zastupitelstva v Novém Sedle, kde již s malými přestávkami působím od roku 1998 v na různých pozicích.


3) Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Rozhodně se snažím, aby byl úspěšný a byl jsem příkladem pro své děti. Člověk dělá spousty chyb a já patřím mezi ně. Není chybou to, že člověk chybu udělá, ale chybou je, když se z ní nepoučí a nesnaží se jí napravit. S tím souvisí umět si chybu či pomýlení přiznat a postavit se problémům čelem. Poučit z chyb další, minimálně své nejbližší. To vše se snažím ve svém životě uplatnit a právě proto je rodina se mnou a stojí za mnou. Pomáhat a podporovat se navzájem a držet při sobě. Myslím tím především na mé děti a ženu. Proto si myslím, že pokud toto je úspěch, pak žiji úspěšný život.


4) Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl jste v politice již aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje?

Jak již jsem zmínil, jsem v politice od konce devadesátých let a upřímně ne vždy to bylo ideální. Vždycky to byla snaha něco pro vlastní obec udělat. Bohužel jako jednotlivec nic nezmůžete, jedině se silnou či tradiční politickou stranou. Prošel jsem, a to je nutno přiznat, několika politickými stranami, ale vždy podobného směrového proudu. K tomu patří i sloučení či rozdělené politických stran. Jako příklad ČSNS a přechod s proudem členů k ČSSD a její rozpad na a vznik nové ČSSD a LEV 21 atd. Veškeré ideály a ambice mi vzaly vnitropolitické taškařice. Jinými slovy mne to semlelo. Podívejte se na současnou politickou scénu a nemusíme daleko, stačí kraj a její politickou reprezentaci. Stávající stranické sekretariáty se rozpadají a pouze intrikují. Jsem rád, že již bez mé účasti. Na druhé straně to člověka mrzí s ohledem na historii, která se k některým stranickým útvarům váže i z dob vzniku ČSR. Jsem velmi rád na jednu a dnes již opomíjenou věc. Nebyl jsem v prvních svých volbách členem žádné politické strany. Vstupoval jsem do ní až v okamžiku, kdy jsem byl zvolen. Tím jsem nebyl a nejsem nikomu politicky povinován. To se dříve, ani dnes nenosilo a nenosí! Určitě nejsem jediný, kteří začínali podobně, ale nejsem si jist, zda to ve zdraví přežili a zda je to více či méně nepožralo. No a současnost je jasná! Myslel jsem, že se tomu vyhnu a budu mít konečně klid. Bohužel to nejde, podívejte se kolem sebe, co se děje. Proto znovu politika. Snad proto, že neumím u piva planě žvanit. Konečně strana, která drží směr bez ohledu síly a směr proudu, který na ní z venku působí. Silný předseda a jeho tým je samozřejmostí. Jasně, česky a srozumitelně je popsán náš program a cíle. Není tedy o čem diskutovat.


5) Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje?

Jak dlouho zde žijete?

Za pozitiva považuji fakt, že Karlovarský kraj je jedním z nejlesnatějších krajů v ČR. Proto ho považuji za jeden z nejkrásnějších. Určitě je to ovlivněno mým vztahem k přírodě, ale proč ne. Doupovské hory, Krušné hory a Slavkovský les jsou kapitolou samy o sobě a to jsem ještě spousty lokalit vynechal, jako například průmyslová Chebská pánev a celé Poohří. V našem kraji je možné zkrátka najít vše čeho si lidské oko žádá. S tím vším je spjat cestovní ruch a lázeňství. Proti tomu stojí hnědouhelný průmysl, který je zastoupen SÚ,a.s. v současnosti již v posledním stadiu své činnosti, před úplným zastavením a závěrečnou rekultivací. Svou činností přetvořil údolní krajinu Sokolovské pánve a vzniká tak nová neméně zajímavá krajina s novými vodními plochami, lesními a zemědělsky využitelnými lokalitami. Chemické závody Sokolov, Witte technology, které přebírá úlohu hlavního zaměstnavatele v našem regionu a spousty dalších - to je Karlovarský kraj. Takže jako shrnutí bych řekl, že krásná příroda, intenzivní zemědělství a lesnictví nevytvoří dostatek pracovních příležitostí, pakliže nebude existovat alternativní náhrada za budoucí konec SÚ,a.s.. Podotýkám, že to není SÚ,a.s. to je spousty aspektů, který tento nevyhnutelný proces ovlivňují jako na příklad demografie, vzdělanost, apod.


6) Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho zde chcete v rámci kraje dosáhnout? Určitá změna apod.?

Myslím, že je to jasné. Rád bych zúročil a podělil se o své zkušenosti v oblasti středního školství a z výkonu funkcí v městském i krajském zastupitelstvu. Považuji totiž vzdělání a výchovu za základ každého státu. Výchovu nikoliv institucionální, ale rodinou. Rodina a tím i rodič už konečně musí převzít zodpovědnost za své dítě a jejich vzdělání. Vzdělávací instituce všeho typu nejsou určeny k tomu, aby člověka od základu vychovávaly, jak si dnešní rodiče myslí, ale podle mého pouze rozvíjely jeho získané a dosažené vědomí od své rodiny potažmo rodičů. Lidem obecně chybí pokora a slušnost, což se odráží i v chování některých studentů. Nechci, aby to bylo chápáno špatně, ale před rokem 89, by se to co děje ve školství dnes, nestalo!!! Na druhé straně, jde o úžasnou práci, která mě těší a jsem rád, že ji mohu vykonávat. A v neposlední řadě pokud k tomu bude příležitost, tak přispěji v oblasti regionálního rozvoje či životního prostředí, které jsou spolu úzce spjaty.


7) Strana, za kterou kandidujete, si dala za cíl nikoho nekritizovat, pouze pravdivě

informovat o stavu věci a přijít s řešeními, která budou pozitivní pro život v našem regionu. Můžete za sebe uvést alespoň dva příklady nutných změn pro lepší život v našem regionu?

Máte pravdu. Bohužel říkat pravdu po třiceti letech, po takzvané Sametové revoluci, je velice komplikované. Důvod je jasný, málo kdo stojí přijít o své voličské hlasy. Uvedu konkrétní případ z oboru, který je mi blízký a to školství. V našem kraji je několik středních škol, ať už se to týká gymnázií nebo odborných středních škol. V podstatě nikdo problematiku středního školství koncepčně neřešil. Problémem středního školství v Karlovarském kraji je dán 1) množstvím středních škol , 2) počtem docházejících studentů. Z toho vyplývá 1) malá naplněnost, 2) drahý provoz, 3) hledání nových oborů studia a tím přetahování studentů ze školy do školy atd. Z toho plyne nepopulární a politickým subjektům beroucím hlasy redukce škol a snižování pracovních míst. Na druhé straně by to mohlo vést ke zkvalitnění výuky a to minimálně v pozitivním vývěru studentů či pedagogického personálu. Stávající kvantita na úkor kvality. Důležité, ale je že samotné školství je špatně řízeno z Prahy, toto není problém jen Karlovarského kraje, ale celé ČR. Nekompetentní odborníci řídí státní správu!!


8) Jaký byl podnět vstoupit do voleb pod Stranou konzervativní pravice Jste

jejím členem, nebo kandidujete jako nezávislý?

Já jsem jejím členem a dokonce členem zakládajícím. Není tedy o čem diskutovat proč a jak! Pro mne to je to: "pravé a ořechové", jak se lidově říká.


9) Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem: Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to vnímáte?

V současnosti, naprosto bez jakýchkoli potíží. Samozřejmě byla doba, kdy jsem navrhoval, aby náš subjekt vznikal samostatně bez "podpory" jiných politických subjektů. Viděl jsem to tehdy, jako idealističtější krok pro naší politiku i našeho voliče občana. Na druhé straně je to třeba chápat naprosto pragmaticky. Fúze či jiná forma sloučení subjektů není nic jiného než jiná forma běžně fungující v oblasti ekonomie, tedy obchodu a podnikání. Proč by toto nemohlo pomoci a vyřešit start našeho politického hnutí. Takže, proč ne, nic špatného to není. Jen na doplnění bych uvedl LEV 21 a pod. Co se týče druhé části otázky, tak na tu odpovím historickým příkladem. První republika do do politické krize 1938. Valná většina občanů si dávají První republiku jako idealistický vzor, ale pozor! Kdo chtěl uživit rodinu, musel tvrdě pracovat i za cenu, že vzal s povděkem méně výnosnou či vzdělání odpovídající práci. Stát nikomu nedával sociální dávky či podporu v nezaměstnanosti, dávky na bydlení. Zkrátka každý se musel uživit sám. Pokud někdo, ale svou práci ovládal, tak se vždy uživil. Nebyly školky ani jesle, skoro bezplatná zdravotní péče. Nebylo to rozhodně jednoduché. Jak by v této republice dopadli a obstáli Ti, kteří v našem současném systému přežívají a vysávají ho? Logicky, proč by měli být preferovány rodiny, kde nikdy nikdo nepracoval a pouze rodil děti. Vždyť takto státem poskytovaná podpora rodinám či jednotlivcům je vrcholem drzosti a výsměchem těm, kteří se vždy stavěli k problémům čelem, pracovali a vychovávali své děti poctivě a dělali vše co považovali za správné! Proč by pracující člověk měl vydělávat méně, než ten, který žije ze státem stanového finančního průměru a nepracuje. Což je současně i jeden z důvodů mé vlastní kandidatury.


10) Jak reagujete například na to, že strana prosazuje "Sociální nerovnost" s tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Vlastně jsem odpověděl již v bodě předcházejícím. Naprosto s tím souhlasím "Sociální nerovnost" je z mého pohledu, základem přirozené konkurence s tlakem na všechny struktury státu a tím i na rodinu samotnou. Základem všeho je tedy rodina! Jestliže dá rodina špatný základ svým potomkům, nemyslím tím ten genetický, i když i ten hraje určitou roli, ale já mám na mysli: rodové vzory, vzdělání, sociální myšlení, kulturu, etiku a slušné chování apod. tedy výchovný základ, nemohou tací v životě obstát na "jedničku". Na jedničku musí obstát jedině ti, pokud se dokáží ze svých zkušeností poučit. Současně budou podotýkám, budou "ochotni" na sobě a na svých vlastních dětech pracovat a vychovávat, tak aby z nich byli lepší než oni sami. Uvědomuji si, že je to velmi komplikované a není to vždy přímočaré, ale pro pochopení mého názoru "PROČ?", je to dostačující.


11) Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si, že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost občanů regionu?

Abych mohl odpovědět, je třeba rozlišovat dvě roviny. Ta první je, krajské zřízení jako prodlouženou rukou státní správy. Je tedy jednoznačně spojeno se státní strukturou ČR a jejími ministerstvy. Tím je určeno, že je součástí politiky státu a je přímo ovlivněno zákonnou politikou Parlamentu ČR. Je je odpovídajícími normativy struktura kraje řízena a ministerstvy kontrolována. Na druhé straně zde máme část, kterou si volí občané kraje, tedy naše krajské zastupitelstvo. To by za určitých podmínek bylo schopno svými zákonnými kompetencemi ovlivňovat státní politiku směrem ke kraji a k obcím, které se v kraji nacházejí. Má odpověď je jasná "politikaření" obecně převládá nad snahou se dohodnout a bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv. Vše je ovlivněno politikou stran a jejich státní koncepcí politiky. Politici se ještě nenaučili, že politikem je ten, kdo umí reagovat na potřeby obce a občanů potažmo kraje. Už se objevují první vlaštovky, ale zatím je to velice sporadické. Je jednodušší být opozičním žvanilem než pracovitou a úspěšnou koalicí. Řešením by bylo, kdyby volby vyhrál jeden subjekt s 51% voličským úspěchem, ale na to si budeme muset počkat.

79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page