top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Chceme být skutečnou pravicovou stranou konzervativního charakteru, která u nás není

Aktualizováno: 9. 2. 2020

Kolem strany se v poslední době semlela řada novinek a změn. K vysvětlení všech událostí, nastínění vizí a cílů do budoucna, poskytl předseda strany, Josef Zickler rozsáhlý rozhovor.


Proč se změnil název strany?

Název se nezměnil, pouze nyní konkrétně oznamuje veřejnosti naši politickou orientaci. Řekli jsme si, že je už dost stran a politických hnutí s populistickými názvy, které se vlastně nehlásí k žádnému politickému směru a jejich politická rétorika odpovídá tomu, co chce občan slyšet. Ano, tato cesta vede rychleji k volebnímu úspěchu, ale pouze k němu, protože fakticky jde opravdu pouze o populismus, který nic neřeší. U naší strany nyní nemusíte číst program, a přesto víte, co chceme a kam politicky jdeme.


S úpravou názvu strany se mění její program nebo i její politický směr?

Určitě ne. Pouze z obecné roviny se konkretizoval a ztotožnil s pravidly pravicového politického směru. Když si dnes kdokoliv přečte náš název, tak na první dobrou ví, že SKP – ŘN prosazuje: svobodu jedince, individualismus, ochranu soukromého vlastnictví, svobodu podnikání, rovnost před zákonem a trestem, sociální nerovnost, rovnou daň, tradiční rodinu, respekt k tradicím, organickou společnost, řád, pořádek a hierarchii. Na druhou stranu je proti socializaci společnosti "Novou levicí", sílícímu vlivu státu na občana a omezování jeho svobod, předání národních pravomocí do rukou EU, proti politice řízené EU, proti podpoře nekřesťanských náboženství a proti sociální podpoře zahálky.Mají lidé očekávat velké změny?

Určitě budou změny v oblasti lidských zdrojů. Uvnitř strany se dnes formuje skupina lidí, kteří jednoznačně ve svém životě dosáhli na úspěch. Tito lidé prokázali své schopnosti a mají tedy straně i politické scéně co dát, konkrétní dopad to bude mít již na kandidátky do Krajských voleb. Bude zde za nás méně lidí, kteří to jen tak přišli zkusit, nebo jsou sami o sobě pouhými populisty. Chceme lidi znalé, úspěšné a pracovité. Někdy méně znamená více, a to v politice platí dvakrát. Pak přichází v oblasti lidských zdrojů jedna překvapivá změna a to generační. Enormně stoupá zájem mladých lidí o naši stranu. Nejdůležitější je, že nejde jen o pasivní přístup, ale mladí chtějí být aktivní a také jsou. Došli jsme k závěru, že příčinou tohoto stavu je to, že jsme pro ně jedinou alternativou ze spektra "Nové pravice" pokud mají negativní přístup k " Nové levici", kterou u nás reprezentují především Piráti.


Jak strana vznikla?

Vznikla 31.května 2015 transformací z nefunkčního liberálního projektu Vize 2014, kdy na celorepublikovém sněmu pravicová frakce v čele s Josefem Zicklerem převzala vedení strany a okamžitě se v plném rozsahu distancovala od liberální ideologie a činnosti na projektech „Vize 2014“ a „Lidem“ s tím, že tyto liberální projekty nejsou a nikdy nebyly součástí historie hnutí. Předsedou byl zvolen Josef Zickler a vzniklo politické hnutí národně konzervativního charakteru Řád národa později Řád národa – Vlastenecká unie. V roce 2019 po příchodu nových lidských pravicových zdrojů, a především z iniciativy předsedy hnutí Josefa Zicklera a Ing. Mgr. Miroslava Šůse vzniká pracovní skupina, která vytváří koncept klasického pravicového uskupení konzervativního charakteru opírající se o klasické zdroje konzervatizmu myšlenkového odkazu, který představují E. Burke, J. Locke, Ch.de Montesquieu, až po zakladatele státoprávního uspořádání Spojených států. Tento koncept se opírá o přirozené zákony s odkazem na samozřejmost univerzální přirozené rovnosti lidí před zákonem a před Bohem, a na platnost určitých základních práv z nichž především

právo na život, osobní svobodu, a nedotknutelnost vlastnictví jsou nezcizitelná, a role vlády ustavené se souhlasem lidu spočívá jen v jejich zachovávání a ochraně.

V opačném případě, jakákoliv vláda, která nevznikla souhlasem ovládané většiny, nebo se

zpronevěřila své základní role nezcizitelná práva lidu chránit, je nezákonná. Porušení důvěry ovládané většiny jakoukoli vládou, která zneužije svou moc v oblastech práva na život, osobní svobody, a soukromého vlastnictví lidu automaticky ztrácí legitimitu nad lidmi jejichž důvěru zradila. Lidé mají právo hájit a bránit svá nezcizitelná práva a zajistit si svou bezpečnost a ochranu zrušením staré a založením nové vlády. Náš dodatek k tomu je politicko-filosofická koncepce T. G. Masaryka, rozvinutí jeho tendencí humanitních, demokratických, náboženských a pozitivistických základů tolerantní

pravicové politiky v českých poměrech.


Na co se strana chce v současnosti zaměřit?

Strana se musí v první řadě zaměřit sama na sebe konkrétně na zkvalitnění vlastní členské základny především v oblasti odborných komisí, vedení krajů a okresů. Musíme mít lidi, kteří budou již dnes aktivní a budou umět přesvědčit své okolí o své schopnosti pracovat a něco řešit. Měřítkem vhodnosti našeho protagonisty musí být úspěšnost jeho osobního a pracovního života. Na vznosné kecy u nás už nedáme. Vše již nyní směřujeme na Krajské volby v říjnu 2020.


Vize do budoucna?

Jak jsem uvedl účast v Krajských a Parlamentních volbách což je pracovní konstatování. Ideologická vize je také jednoznačná. Být skutečnou pravicovou stranou konzervativního charakteru, která u nás není. Zastavit šířící se ekonomický socialismus, který je zhoubnou alternativou naší ekonomie.


Co to vůbec je Strana konzervativní pravice, co reprezentuje?

Ideologie SKP – ŘN je postavena na principech svobody, individualismu a tradice, až po principy jako autorita, řád, hierarchie a povinnost. Klade přirozeně důraz více na individualismus než na kolektivismus. Vědomě prosazuje ochranu soukromého vlastnictví a deklaruje svobodu podnikání, realizací těchto základů považuje za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli spatřuje v tradiční rodině a striktním vědomém dodržování hodnotového řádu. Podporuje náboženské hodnoty a odmítá imigraci především věřících muslimského vyznání. Jednoduše prosazuje existující rovnost před zákonem a rovnost práv. Naopak sociální rovnost, jako politickou doktrínu, vnímá jako katastrofické nebezpečí společnosti. Sociální nerovnost vnímá jako užitečnou, jelikož potom podporuje neutuchající rozvoj společnosti a zlepšování postavení jedince ve společnosti. V ekonomické oblasti je pro rovnou daň, protože progresivní zdanění vnímá jako trest pro aktivní, odmítá ekonomickou spolupráci řízenou politickou ideologií. SKP-ŘN se brání hospodářské, materiální, zdrojové a technologické spolupráci omezené pouze na jednoho strategického partnera – EU, a to z důvodů možné politické vyvratitelnosti. Souhlasí s přímou volbou prezidenta a starostů. Prosazuje u vlády upřednostňování odbornosti před ideologickou politickou příslušností.


Co můžete lidem slíbit nebo nabídnout?

Jako strana přirozeně se hlásící k „Nové pravici“, se potom vymezuje proti socialismu, komunismu a „Nové levici“. Je přesvědčena o existenčním ohrožení západní civilizace ze strany socialismu, komunismu a „Nové levice“, jejichž ideologii považuje za zhoubnou pro rozvoj demokracie. Proto můžeme lidem slíbit, zle uděláme vše pro to, aby se v naší zemi opět nezakořenil socialismus, který je dnes prezentovaný „Novou levicí“ Teze „Nové levice“, kam řadí ČSSD, Piráty a STAN, považuje za volnomyšlenkářské, které zbavují jedince vědomí morálky a odpovědnosti. Kritizuje Novou levicí prosazovaný multikulturalizmus, který vede pouze k eskalaci společenských problémů. Obdobně odmítá i další myšlenky a postoje spjaté s Novou levicí, např. násilné potlačování přirozených rozdílů mezi pohlavími, snaha po nepřirozeném prosazování společenského postavení sexuálních menšin, které degraduje význam tradiční rodiny a společenský pohled na tradiční hodnoty.


V čem se program strany liší od ostatních?

Bojím se, že ve všem. U nás opravdu není konzervativní pravicové politické uskupení, které by striktně vedlo svá politické rozhodnutí ve smyslu pravidel pravicové politiky. Neznám u nás pravicové uskupení, které by řeklo, jsme proti sociální rovnosti, jsme pro individualismus a zavrhujeme kolektivismus. Neznám politické uskupení, které by fakticky stálo na straně úspěšných a produktivních. Důvod je zřejmý. Těch produktivních je dnes méně než těch, kterým vyhovuje státní ekonomický socialismus. Pokud chtějí uspět ve volbách, musí tedy pochlebovat většině, a něco do toho všeobjímajícího socialistického dobrodiní slíbit. To není naše cesta. Raději budeme stát na straně těch, z jejichž aktivit státní moloch rozdává a socialistický občan i stát žije a budeme se snažit ochránit jejich zájmy a prostor k životu.

112 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page