top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Majer: chtěl bych prosadit určitá ocenění a uznání pro členy dobrovolných jednotek

Jak se lidem, kteří o Vás slyší poprvé, představíte? A to jak lidsky, tak profesně.

Jmenuji se Petr Majer, bydlím celý život v Habartově. Vystudoval jsem odbornou školu provozní chemik a následně si dodělal maturitní studium ve stejném oboru. Pracuji v CHZ Sokolov, samozřejmě, již několikátý majitel, ale jeho jméno není důležité. V roce 1994 jsem zde začal pracovat na pozici obsluhy zařízení a postupem času jsem se vypracoval až na pozici směnového mistra, kde jsem až dodnes. Jsem 21 let ženatý, mám dvě děti - 17 let syn a 12 let dcera. Od roku 2002 jsem aktivní člen JSDH Habartov. Od roku 2006 jsem byl jmenován velitelem JSDH Habartov, tuto funkci vykonávám dodnes.

Co je podle Vás problém číslo 1 v tomto kraji?

Nedostatečná dopravní obslužnost - nejsme napojeni na žádnou dálniční síť a solidní železniční dopravu.


Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní nebo spolkové?

Pořádáme různé akce pro děti ať již pro mateřské školky, školy, tak různé ukázky na táborech s dětmi.


Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Myslím si, že žiji úspěšný život. Vychovali jsme společně dvě děti, které mají dostatečnou průpravu do života. To je osobní život. V pracovním životě jsem se dostal na pozici, kterou jsem chtěl vykonávat již od nástupu do zaměstnání. V oblasti PO tedy u JSDH Habartov se mi povedlo prosadit společně se zřizovatelem lepší vybavení, novou techniku, rekonstrukci zbrojnice a mnoho dalšího.


Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl jste v politice již aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje?

V komunální politice na úrovni obce se již pohybuji několik let, ale vždy ten malý kousek chyběl k úspěchu. Motivací pro vstup do politiky je to, že mi není lhostejné jak já, ale i mé děti a ostatní budou dále žít v tomto kraji. Ano, považuji se za novou krev do politiky, kterou tak potřebuje.


Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje?Jak dlouho zde žijete?

Z pozitiv určitě turistické památky. Negativa to, že jsme nejmenší region, nízké platové ohodnocení a v poslední době útlum těžby a následná nezaměstnanost.


Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho zde chcete v rámci kraje dosáhnout?

Do požární ochrany v kraji. Chtěl bych se pokusit prosadit určitá ocenění a uznání pro členy dobrovolných jednotek, kteří tuto službu společnosti provádějí ještě při vlastní civilní práci a na úkor svého volného času a rodin. Pokusím se prosadit osvobození od určitých poplatků jak obecních, tak krajských pro jednotlivé hasiče, kteří vykonávají toto "druhé" zaměstnání.


Jaký byl podnět vstoupit do voleb pod Stranou konzervativní pravice Jste jejím členem, nebo kandidujete jako nezávislý?

Byl jsem osloven předsedou strany, který mi nastínil jakou cestou strana chce jít a o co se pokusíme prosadit. Tento směr se mi líbil a ztotožňuji se s ním. Jsem nezávislým kandidátem.


Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem: Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to vnímáte?

Každý jednotlivec by se měl snažit přispět do společnosti tak, aby bylo všem lépe. A z druhé strany nespoléhat na pomoc státu, která kolikrát směřuje na místa, kde není vůbec potřeba.


Jak reagujete například na to, že strana prosazuje "Sociální nerovnost" s tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Nevidím důvod, proč by se měl mít někdo lépe, když nepracuje než ten co pracuje, odvádí daně a přispívá do společnosti. S těmito názory souhlasím.


Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si, že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost občanů regionu?

Celostátní politika je na takové úrovni, co je. Každý si o ní myslíme své. Myslím si, že celostátní politika s tou regionální moc nesouvisí. Regionální politika samozřejmě více zohledňuje ty dané místní problémy, na které ta státní ani nepomyslí. V oblasti regionální politiky by mělo určitě jít o spokojenost občanů a řešení problémů daného regionu

183 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page