top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Na otázky odpovídá člen strany Vojtěch Hanzlík

1) Vaše jméno v karlovarském regionu pro mnohé občany není neznámé, jsou ale lidé, kteří o Vás uslyší poprvé. Jak se lidem představíte, a to jak lidsky, tak profesně?

Vojtěch Hanzlík věk 57 let ženatý, dvě dospělé děti zaměstnán - dělnická profese vzdělání - středoškolské Bydliště - Sokolov Moje zájmy - rodina, hudba 70 - 80 let, chataření, historie bojových umění, historie druhé světové války. Co nemám rád - faleš, násilí, povyšování se nad lidmi.

Za svůj dosavadní život jsem si vyzkoušel různé profese, manuální práce, vedoucí profese.  Vyučil jsem se provozním zámečníkem a v pozdějším věku jsem si dodělal střední školu se zaměřením na technické podnikání. Dále jsem absolvoval kurzy v oblasti sociální a vzdělávací problematice. Mám zkušenosti s vedením kolektivu, zkušenosti v komunální politice / 12 let ve funkci místostarosty.


2) Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní nebo spolkové?

Po nezdárné kandidatuře v roce 2018 jsem se "stáhl" do ústraní a vrátil jsem se do původního zaměstnání, kde vykonávám dělnickou funkci. Celý rok jsem nebyl příliš aktivní ve veřejném životě, občasné setkání s přáteli, návštěvy sportovních a kulturních akcí, velkou většinu volného času jsem se věnoval manželce a rodině. Po roce se mi vrací chuť opět se zapojit do veřejného života aktivně, vrátit se ke sportu a hlavně být politicky aktivní. Jediné, co se nezměnilo, je věrnost politické straně - Strana konzervativní pravice.


3) Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Soukromý život žiji z mého pohledu spokojený, hlavně co se týče mé rodiny a to hlavně díky vzájemné toleranci, úcty dětí k rodičům a vědomím, že obě děti žijí spokojený život. Osobní profesní život není úplně dle mých představ, ale bez boje není výhra. Tak věřím, že se splní mé představy. Život s pohledem na okolní svět, tak tam už taková spokojenost není, lidé / většina / mi připadají bez radosti, jako by je někdo uzavřel do vakua a tam měli jen své - Já -  a okolí mě nezajímá. Kdykoliv se procházíte městem nebo obcí, lidé jdou bez zájmu a ve spěchu, mládež / z 80% / už nezná nebo neuznává úctu ke starším občanům, jejich vzájemná komunikace se řeší přes mobilní sítě.  Občasné nevhodné chování některých zaměstnanců institucí, které by měly sloužit občanům - úřady, obchody, zdravotní zařízení atd. Těch negativních věcí je více.


4) Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl jste v politice již aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje?

Osobní zájem o komunální politiku a politiku všeobecně u mne byl již v mládí, kdy jsem navštěvoval veřejná zasedání tehdejších Národních výborů, ale do řad aktivních členů jsem velkou šanci neměl, byl jsem vždy ten co oponoval názorům tehdejšího vedení a hlavně jsem nebyl aktivní člen stran, které byly prioritní. S aktivní politikou jsem začal v roce 2006 a to ve vyhraných volbách za tehdy nezávislé kandidáty a zvolen do funkce uvolněného místostarosty obce, kde jsem post obhájil ještě třikrát. Jako místostarosta jsem dostával nabídky od různých politických stran, mou první zkušeností byla ODS, kde tehdy byla většina  známých politiků, ale po roce jsem se ubezpečil, že to není to co jsem si představoval a tak jsem ze strany odešel a působil opět jako nezávislý politik. V roce 2017 jsem se začal zajímat o politickou stranu, která by splňovala mé představy o politickém řešení země, tehdy jsem se dočetl o straně ŘN-VU a bylo rozhodnuto.


5) Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje?

Jak dlouho zde žijete?

Žiji zde od narození, tak že tento "drsný" kraj vnímám s jeho klady i zápory. Pozitiva: nebýt podnikatelských záměrů některých úspěšných podnikatelů, kteří zde vybudovali areály pro veřejnost / obchodní centra, sportovní areály, byty a jiná prospěšná centra pro veřejnost, tak se mi už vybavuje jen pár tradičních a kulturních akcí. Příroda je zde nádherná z hlediska turistů, ale my starousedlíci víme, že je díky těžbě zdevastovaná. Negativa:  Nedostatek pracovních míst Nízké platy Obchod s chudobou Nedostatečná podpora bydlení pro mladé rodiny Krizový nedostatečný stav lékařů Upřednostnění jen vybraných sportovních klubů Zanedbané komunikace Zapomíná se na mládež a podporu jejich dospívání. Dle mého hlediska je jasná nespokojenost lidí, kteří se snaží odstěhovat z Karlovarského kraje.


6) Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho zde chcete v rámci kraje dosáhnout? Určitá změna apod.?

Osobně bych se rád věnoval podpoře menších obcí, které nemají jinou šanci, než čekat co jim kraj poskytne, aby mohly zvelebovat a opravovat poškozené komunikace, vybudovat sportovní a dětská hřiště a to vše pro své občany, kteří / hlavně mladé rodiny / prchají z vesnic. To je to, co trápí starosty obcí zde na Karlovarsku, nemají-li své dobré známe na KÚ, nebo členy strany, která součastně vládne tak nemájí absolutní šanci se dostat  k dotacím. Obce se stávají místem, kde se levně prodávají byty a ty samozřejmě koupí lidé, kteří byty pronajímají a tím se do obcí stěhují různí lidé.  Řešení je jediné, obcím umožnit opětovné odkoupení bytů, tak by nedocházelo k volnému obchodování s byty.


Jako možný zastupitel KK, bych prosazoval osobní pravidelné návštěvy obcí na jejich zasedání a otevřeně hovořil se zastupiteli a snažil se jim pomáhat  a prosazovat jejich požadavky. Jako krajský zastupitel se pravidelně setkávat se senátorem pro náš kraj a informovat o problémech našich spoluobčanů. Hlavně nebýt "kýval" na zasedáních a nekompromisně hájit svá rozhodnutí.


7) Strana, za kterou kandidujete, si dala za cíl nikoho nekritizovat, pouze pravdivě

informovat o stavu věci a přijít s řešeními, která budou pozitivní pro život v našem regionu. Můžete za sebe uvést alespoň dva příklady nutných změn pro lepší život v našem regionu?

- Dostatek pracovních míst za finanční odměnu, která bude ke spokojenosti zaměstnance - Více prostorů pro volnoaktivitu mládeže / kluby / - Zapojit do společenského života seniory - Byty pro mladé rodiny - Podpora sportu všeho druhu


8) Jaký byl podnět vstoupit do voleb pod Stranou konzervativní pravice? Jste

jejím členem, nebo kandidujete jako nezávislý?

Členem strany jsem od roku 2017 a za stranu jsem již kandidoval. Podnět je jednoznačný, věrnost straně a jejím ideám. 

9) Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem: Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to vnímáte?

Osobně to vnímám jako svobodu jedince bez vlivu státu, který přikazuje, jak co má svobodný člověk dělat a poslouchat a řídit se co rozhodne EU. To je součastný problem našeho národa, lide se ještě nenaučili rozhodovat sami o svém životě, pořád čekají, že je někdo veme za ruku a povede životem.


10) Jak reagujete například na to, že strana prosazuje "Sociální nerovnost" s tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Vrátím se k bodu 8. To je jeden zdůvodů, proč jsem se stal členem strany. Prosazování - Kdo pracuje se musí mít lépe, než ten kdo nepracuje - je spravedlivé a mělo by být uzákoněno.


11) Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si, že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost občanů regionu? Vždy budu zastánce: Politika by měla být prvořadě dělaná ve prospěch občanů a ne ve prospěch jedinců. Politik na jakekoliv úrovni by si to měl vždy uvědomit

77 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page