top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Nová tvář strany: Miroslav Šůs

V úvodním rozhovoru jsme položili několik otázek další nové tváři strany a bývalému starostovi Rotavy, panu Miroslavu Šůsovi.


1) Vaše jméno v karlovarském regionu pro mnohé občany není neznámé, jsou ale lidé, kteří o Vás uslyší poprvé. Jak se lidem představíte, a to jak lidsky, tak profesně?

Jmenuji se Miroslav Šůs. Podnikám již více jak 30 let v oblasti IT hlavně v Karlovarském kraji. Zaměřuji se na servery, počítačové sítě a bezpečnost PC. Již 24 let působím v IT jako soudní znalec v oblasti ochrany dat v počítačích.

Celý svůj aktivní život jsem se zajímal o psychologii a osobní rozvoj a před více jak 12 lety jsem začal studovat obor psychologie NLP (Neurolingvistické programování). Asi nejlépe bych NLP popsal tak, že NLP je o dovednosti vynikat v jakékoliv oblasti činnosti a o způsobech, jak se to naučit a jak to naučit i další lidi. V současné době tak učím ostatní jak dosáhnout svých cílů. Již od roku 1993 se zabývám bioenergií a její využití pro osobní rozvoj. Pro všechny své aktivity cítím podporu ve své rodině a hlavně od manželky, se kterou letos oslavíme 38. výročí svatby. Společně pak rok co rok chodíme do tanečních kurzů setkávat se s ostatními tanečními „blázny“ a trochu se protáhnout na parketu.

V posledních měsících jsem se vrátil ke koníčku svého mládí, pozorování hvězdné oblohy.

2) Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní nebo spolkové?

Nejčastěji mě mohou potkat na prezentacích NLP a také samozřejmě na tanečních, kde se velice rád potkám s každým, kdo má zájem se rozvíjet nebo si jen trochu „zablbnout“ na parketu.

3) Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Z mého pohledu ano, mám příjemnou ženu, úspěšné děti, které se ve světě neztratí a dokáží se o sebe postarat sami, mám celoživotní práci, která je mi stále koníčkem a vše co dělám mě naplňuje a inspiruje stále se rozvíjet a předávat to dál.

Co mě v tom utvrzuje, asi nejvíce tehdy, když vidím, že systémy instalované rodinnou firmou fungují podle představ a požadavků zákazníků, když slyším od svých dětí, jak je baví dělat to co dělají a jsou v tom úspěšné a také cítím podporu manželky. A dále mě v tom utvrzují absolventi kurzů NLP, kteří dosáhnout svých cílů nebo se zbaví svých bloků, které jim v dosažení jejich cílů brání.

4) Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl jste v politice již aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje?

V „místní“ politice se pohybuji již druhé volební období. Motivací pro vstup do politiky byla pro mě asi nejvíce možnost pomoci rozvoji „zanedbávaných“ oblastí našeho kraje a kraje vůbec. Chvilku jsem vykonával funkci starosty města Rotavy. V současné době jsem přijal nabídku komunity lidí, kteří by rádi pomohli motivovat odpovědné lidi, kteří mohou pomoci nápravě systému ve které žijeme.

5) Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje?

Jak dlouho zde žijete?

Na Karlovarsko jsem přišel za prací po vysoké škole. To už bude letos 35 let. Máme zde nádherný kout republiky, úžasný lázeňský trojúhelník a nádherné lesy, které jsou v současné době jedny z nejčistějších v republice. V tom vidím veliký potenciál rozvoje našeho kraje.

Karlovarský kraj jako nejmenší kraj je asi také zanedbávaným krajem v republice. Jsme bráni jako nejchudší kraj kde chybí infrastruktura a dopravní spojení. Mladí lidé odchází z kraje na vysoké školy a málokterý se vrací zpět na Karlovarsko a to nejen protože zde

nenajdou odpovídající práci, ale také, že zde jsou nejnižší platy z celé ČR.6) Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho zde chcete v rámci kraje dosáhnout? Určitá změna apod.?

Současná doba je čím dál tím více „digitalizovaná“ a mnoho činností se bez internetu již neobejde. Tak bych zájem směroval na rozvoj právě infrastruktury pro připojení na internet a zpřístupnění pro co největší okruh občanů. To je jenom jeden z prvních kroků ke zlepšení využívání IT technologií pro zlepšení života lidí v kraji. Velice budu podporovat budování technologických vývojových center a tak tím využít možnost dostat kraj na špičku vývoje IT technologií. Na to je potřeba nejenom budovat vývojová centra, ale také se zaměřit právě na reorganizaci krajského školství právě se zaměřením na IT technologie.

7) Strana, za kterou kandidujete, si dala za cíl nikoho nekritizovat, pouze pravdivě informovat o stavu věci a přijít s řešeními, která budou pozitivní pro život v našem regionu. Můžete za sebe uvést alespoň dva příklady nutných změn pro lepší život v našem regionu?

Cíl strany nikoho nekritizovat je právě ta jedinečnost, která mi do strany přivedla. Možnost navrhovat nová pozitivní řešení je pro mě právě ta výzva, proč v současné době rád podpořím tuto stranu v krajských volbách. Co nejvíce je nutné změnit? Možná Vás napadne mnoho věcí, od školství počínaje, přes sociální služby, sociální dávky, podpora drobného a středního podnikání, až po politickou korektnost.

8) Jaký byl podnět vstoupit do voleb pod Stranou konzervativní pravice? Jste jejím členem, nebo kandidujete jako nezávislý?

Pro mě byla podnětem právě možnost navrhovat nová pozitivní řešení. Potkal jsem skupinu výborných lidí, nadšených prosadit nové možnosti a tak jsem se nechal přesvědčit a vstoupil do strany.

9) Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem: Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to vnímáte?

Vývoj je potřebný asi v každém lidském vývoji. Dnes na politické scéně není moc pravicových stran s jednoznačně stanovenými pravicovými cíli.

10) Jak reagujete například na to, že strana prosazuje "Sociální nerovnost" s tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Ano, právě program strany byl ten argument, který mě přivedl do této skupiny stejně smýšlejících lidí.

11) Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si, že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost občanů regionu?

Jako v každé jiné lidské činnosti je to závislé na jedincích, kteří budou zvoleni. Doufáme, že se najde většina lidí, kteří budou mít vůli se domluvit a dělat věci ve prospěch občanů kraje.

85 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page