top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Odhalujeme nové tváře. V rozhovoru odpovídá Miroslav Ponert

Aktualizováno: 17. 9. 2020


Dobrý den, pane Ponerte, Vaše jméno v karlovarském regionu pro mnohé občany není neznámé, jsou ale lidé, kteří o Vás slyší poprvé. Jak  se lidem představíte, a to jak lidsky, tak

profesně? 

Jmenují se Miroslav Ponert. Pracuji na městské policii v Karlových Varech

jako instruktor profesní přípravy, má práce spočívá v tom, že trénuji

strážníky v profesní sebeobraně tak, aby v mezích zákona správně

používali donucovací prostředky, dále učím střelbu ze služební zbraně a

taktiku zákroku. Na městské policii v Karlových Varech působím již 25 let.

Od roku 1995 vyučuji také na střední soukromé škole veřejnoprávní Trivis v

Karlových Varech, kde lektoruji předmět sebeobrana. Celý můj život se

točí kolem sportu. V roce 1981 jsem začal studovat bojová umění a toto

studium vlastně trvá až dodnes, což je již 40 let. V roce 2000 jsem založil

sportovní klub Městské policie Karlovy Vary - oddíl Shorinji Kempo, kde se

věnujeme převážně mládeži a dětem. Bojová umění mě zajímají převážně

z filozofického hlediska, což velmi ovlivnilo můj život. Mimo bojová umění

se zajímám také o čínskou medicínu, shiatsu, akupresurní masáže,

Computerovou kinesiology a jsem lektor jógy. Nic z toho bych nemohl dělat,

pokud bych neměl zázemí v rodině. Se svojí přítelkyní žijeme 25 let ve

společné domácnosti v malém rodinném domečku v Karlových

Varech, kde spolu vychováváme dvanáctiletého syna Lukáše. 

Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě,

například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní

nebo spolkové?

Určitě mohou. Jak už jsem uvedl, mé aktivity jsou v oblasti sportu a

vzdělávání. Pokud by se mnou někdo chtěl setkat a podívat, jak pracuji s

dětmi, mládeži nebo seniory, může za mnou přijít na tělocvičnu nebo si

se mnou zacvičit jógu. Rád si pohovořím o problematice sportu, kultury a

bezpečnosti v našem kraji, apod.
Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Jsem si naprosto jistý, že žiji úspěšný život, žiji krásný život, má práce a

vše co dělám, je mým koníčkem a hlavně, mám krásnou rodinu, ze které

čerpám, která mi dodává sílu, která mě inspiruje a motivuje. A položme si

otázku, kdo to v dnešní uspěchané a chaotické době má. Myslím si, že nás

je velmi málo. Já jsem velmi  spokojený a neměnil bych. A co mě v tom

utvrzuje, když se podívám za sebe na mojí cestě, kterou jsem ušel, tak

jsou  vidět výsledky mé práce jak v profesní oblasti tak také v oblasti

sportu. Jsem ten, který se nemusí za svůj život stydět a jsem ten, který se

svému synovi může podívat do očí! 


Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl jste v politice již

aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje? 

Vstup do politiky je pro mě moc silné slovo, spíš vstupuji do komunity lidí,

kteří chtějí "ne" něco změnit, ale inspirovat a motivovat ty, kteří mohou

něco změnit. Nepovažuji se za politika, v politice jsem nikdy aktivní nebyl,

jen si myslím, že je třeba působit činy na systém, který tady je, aby

pracoval správně a aby mechanismy tohoto systému byli používány ku

prospěchu věcem veřejným. Co je pro mne motivace? Pravě náprava

systému, ve kterém žijeme.


Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje?

Jak dlouho zde žijete?

Narodil jsem se v Praze v Podolí, jsem křtěný Vltavou, ale v Praze jsem

se pouze jen narodil. Když odečtu 24 měsíců základní vojenské služby,

která kdysi byla povinná, tak v tomto kraji žiji 52 let. Nevím, jestli je to

dostatek času, abych mohl mluvit do věcí veřejných, ale nějaké postřehy a

zkušenosti jsem nasbíral. Vyrůstal jsem v krásném městě a dodnes je toto

město pro mě srdcová záležitost, Ostrov nad Ohří. Strávil jsem tam

krásných 18 let, když se potom rodiče přestěhovali do Karlových Varů. Žiji,

tedy žijeme, v krásném kraji a v krásném prostředí. V našem kraji je spousty

pozitivní energie, která vyvěrá z našich pramenů, lesů a hor. Je to energie

země a je hřích tohoto daru nevyužít, jen si to málokdo uvědomuje. Máme

zde krásná přírodní místa, máme zde mystická místa, krásná města s

pestrou historií, nádherné vesnice a vesničky. V tomto vidím obrovský a

myslím, že dost nedoceněný potenciál našeho kraje. Dle statistik je v

našem kraji draho. Potraviny, služby, pohonné hmoty na úrovni Prahy.

Platy v našem kraji na hranici bytí. Kultura v našem kraji nedostatečná.

Studenti říkají, že je zde nuda. Netvrdím, že jsou to negativita našeho

kraje, jen nevím, jestli je to něčí záměr aby tomu tak bylo, nebo našim

veřejným zástupcům kraje chybí motivace, nápady, kreativita. Ale na to si

musí každý odpovědět sám.


Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho

zde chcete v rámci kraje dosáhnout? Určitá změna apod.?

Zájem bych rozhodně směřoval do oblasti kultury, sportu a bezpečnosti.

Přivést do našeho kraje takové sportovní a kulturní podniky, které by náš

kraj zviditelnily jak v naší republice, tak i v zahraničí. Umožnit sportovním

klubům a kulturním organizacím více využívat dotací na sport a kulturu z

finančních prostředků kraje a evropské unie, aby díky těmto prostředkům

tak mohli rozšiřovat svoje členské základny, aby sportovci našeho kraje

měli důstojné podmínky k trénování, aby měli kvalitní zázemí, tělocvičny,

sportovní haly, atletická hřiště vybavená na profesionální úrovni, aby

přibývalo více trenérů a hlavně placených trenérů, aby si je kluby mohly

finančně dovolit. Samozřejmě jde o to, aby byla vůle a vše takto bylo.

Z hlediska bezpečnosti, není náš kraj na tom nejhůře. Ale nelze usnout na

vavřínech. Přesto v našem kraji je nedostatek policistů jak republikových,

tak strážníků městských policií. Otázkou je, proč tento stav nastal? Práce

police jako taková, a teď nechci rozdělovat městskou a státní policii, je

dnes na rozdíl od dřívější doby rizikovější a nebezpečnější. Dnes je zcela

běžné, že hlídka, je v tom lepším případě, napadána na verbální úrovni

formou sprostými, drsnými, nevybíravými slovy a způsoby, v tom horším

případě, napadána fyzicky. Jsou situace, kdy policejní  hlídka musí

provést zákrok při rvačkách nebo přepadeních, kdy se dostávají do

situace, že jde o jejich vlastní život. A teď se ptám, stojí jim za tak mizerný

plat riskovat každý den svůj život? Riskovat za tak mizerný plat, že se

nevrátí domu táta od rodiny? Myslím, že to je jeden z faktorů, proč nejdou

chlapi k policii. Dále, policie ztratila u občanů kredit, který se teď snaží 

získat zpět. Ale to jsou víceméně záležitosti, které si musí republiková

policie vyřešit uvnitř sama sebe. Karlovarský kraj by měl v součinnosti s

městy nabídnout policistům a strážníkům možnost získání bytu a to by byl

první krok jak přivést strážníky a policisty do našeho kraje potažmo do

našich vesniček, vesnic, obcí a měst. Dále je důležitá prevence kriminality,

formou různých přednášek, pořádání kurzů sebeobrany pro seniory, ženy,

zdravotníky, záchranáře a učitele. Různé formy kamerových systému apod.


Strana, za kterou kandidujete, si dala za cíl nikoho nekritizovat, pouze pravdivě 

informovat o stavu věci a přijít s řešeními, která budou pozitivní pro život v našem

regionu.

Strana, která se rozhodne pravdivě informovat o stavu věcí veřejných  a

navrhovat jiná řešení je strana, která si zaslouží pozornost. Dnes v politice

pojmenovávat věci pravými jmény je to samé, za co ve středověku

upalovali nebohé, protože říkali pravdu nebo měli odlišný názor. Zkuste

dnes pravdivě hovořit o migraci, o Evropské unii, o politické korektnosti a

nekorektnosti?!


Můžete za sebe uvést alespoň dva příklady nutných změn pro lepší život v

našem regionu?

Řeknu vám za sebe pouze jeden příklad pro zlepšení života v našem

regionu a myslím si, že je dost zásadní a to je umožnit mladým lidem

zakládat rodiny, zajistit lidem v našem regionu zajímavý a atraktivní trh

práce, nabídnout mladým lidem dostatečné vzdělání zvýšením počtu

učilišť, středních škol a hlavně vysokých škol.  


Jaký byl podnět vstoupit do voleb pod Stranou konzervativní pravice. Jste 

jejím členem, nebo kandidujete jako nezávislý?

Byla to pro mě výzva, hozená rukavice, kterou jsem se rozhodl zvednout.

Rád bych kandidoval jako nezávislý, ale nechám věci plynout.


Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k

úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále

ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem:

Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to

vnímáte?

Každý politický subjekt se nějakým způsobem vyvíjí. Je jako malé dítě,

které prochází vývojovými stádii přes pubertu až k samotné vyspělosti a

dospělosti. Myslím si, že tato strana není ani první ani poslední, která

vznikla za určitých okolností, které se dějí ve společnosti a možná,

jednoho dne, také zanikne. Politická strana, politický subjekt, spolek vzniká

v momentě, kdy jsou ve společnosti určité nálady, potřeby nebo se děje

bezpráví. Na to vše Strana konzervativní pravice v tomto momentě reaguje

a chce tímto způsobem na této krajské úrovni vstoupit do společenského

dění. Mé vnímání je tedy pozitivní.


Jak reagujete například na to, že strana prosazuje sociální nerovnost s

tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se

říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Společnost přirovnávám k lidskému organismu, kdy orgány v těle musí  

spolu spolupracovat. Pokud tomu tak není, dochází ke smrti. Ano, strana

prosazuje sociální nerovnost. Já bych to malinko doplnil a nazval, pozitivní

sociální nerovnost. S tím tedy, že kdo pracuje, se musí mít zákonitě lépe,

než ten, kdo pracovat odmítá. Ano, mé názory jsou podobné s programem

strany.


Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si,

že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s

regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč

politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost

občanů regionu? 

To je pro mě složitá otázka, protože nejsem politolog. Myslím si, že regionální

politika by měla sloužit hlavně občanům a měla by

ovlivňovat  celostátní  tedy parlamentní politiku.

161 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page