top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraTR

Představujeme volební program do krajských voleb 2020 v Karlovarském kraji

Aktualizováno: 30. 4. 2020

STRANA KONZERVATIVNÍ PRAVICE S PODPOROU

NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ

“PRO NÁŠ ŽIVOT - PRO NÁŠ KRAJ “

DOSTATEK LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ I SENIORY VZDĚLÁNÍ PRO MLADÉ I SENIORY MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA BEZPEČNÁ PŘÍHRANIČNÍ OBLAST A BEZPEČNÁ ULICE MAXIMÁLNÍ PODPORA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODPORA ŽIVOTA MATEK SAMOŽIVITELEK SPORT PRO REPREZENTACI, ZDRAVÍ A ZÁBAVU EKOLOGIE A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KV KRAJI ŠŤASTNÉ NĚMÉ TVÁŘE • DOSTATEK LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Jednak je nutné konstatovat, že jsme krajem bez FAKULTNÍ NEMOCNICE, která slouží k praxi mediků, tedy přivádí do regionu budoucí lékaře. Zajistíme, aby část zdravotních zařízení v kraji dostala statut fakultního pracoviště a přivedla mediky k nám domů. Pak je dobré si přiznat, že zdravotnictví je podnikání jako každé jiné. Každý pracuje raději za vice peněz jak lékař, tak sestra. Větší platby, které zaplatí pojišťovny za naše ošetření lékařům a zdravotním zařízením, přivedou lékaře do regionu. Dosáhneme toho úpravou úhradové vyhlášky pro náš region.

 • DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ A SENIORY

Prosazujeme výstavbu obecních bytů formou odkupu nemovitostí s následnou rekonstrukcí na obecní bytové prostory, ve kterých budou nájemné a služby dotovány v takové výši, aby usnadnily život mladým, seniorům a matkám samoživitelkám. Tímto krokem sebereme vítr z plachet “Obchodu s chudobou“.

 • VZDĚLÁNÍ PRO MLADÉ I SENIORY

Karlovarský kraj potřebuje klasickou státní vysokou školu i s kampusem, kam přijdou studenti z celé republiky; je zde možnost, že v regionu zůstanou. Současné vysoké školy v Karlovarském kraji jsou účelově vysunutá pracoviště plnohodnotných vysokoškolských subjektů, která svým omezeným zaměřením nemohou plnit požadovanou kvalitu pro Karlovarský kraj. Vzhledem k digitalizaci státní správy, bankovnictví, zdravotnictví a dalších služeb je v Karlovarském kraji nutné zavést plošné internetové připojení zdarma a pořádat bezplatné vzdělávací kurzy především pro seniory.

 • MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Z Prahy do Karlových Varů, Sokolova a Chebu do hodiny. Uděláme velký krok ke spokojenosti našeho regionu. Prosadíme přímé vlakové spojení s parametry pro rychlovlak Pendolino. Celosvětově nejuznávanější dopravní spojení. Rychlost, ekologie a finanční výhodnost. Je to dvousměrná brána k jednoduché dosažitelnosti zaměstnání, vzdělání, podnikání, kultuře a cestovnímu ruchu.

 • BEZPEČNÁ PŘÍHRANIČNÍ OBLAST A BEZPEČNÁ ULICE

Jsme hraničním krajem a první se tedy potkáme s možnými negativy migrační politiky Spolkové republiky Německo. Kraj musí vyčlenit dostatek finančních zdrojů na rozšíření, nebo zbudování nových služeben s odpovídajícím technickým vybavením k preventivnímu elektronickému monitoringu příhraničních oblastí. Vzhledem k ekonomickému dopadu pandemie se bude městská policie potkávat s novými situacemi, které musí řešit. Krajská politika ovlivňuje činnost Městské policie. Jsme tedy pro vyšší mzdy, které umožní kvalitnější výběr lidských zdrojů pro tuto službu, které nutně náš region potřebuje. Dalším krokem je zřízení krajského výcvikového střediska v oblasti Kraslic a Aše, které bude sloužit pro zkvalitnění přípravy policistů.

 • MAXIMÁLNÍ PODPORA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Politická vůle musí jednoznačně působit na odpovědné úředníky, aby ještě v rámci zákonných norem našli hranici únosné míry benevolence vůči podnikatelským aktivitám tak, aby cesta podnikatele byla co nejméně omezovaná. Prostor k určité benevolenci a aktivitě ze strany samosprávného celku existuje. Nejen striktně dohlížet, ale i pomáhat radou a věcnou konzultací.

 • PODPORA ŽIVOTA MATEK SAMOŽIVITELEK

Rozhodli jsme se iniciovat maximální podporu matek samoživitelek. Jejich pozice ve společnosti není doceněna vzhledem k jejich odpovědnosti vůči výchově budoucí generace. Jejich ekonomická situace, vytíženost a náročnost života je staví minimálně do stejně složité společenské, ekonomické i sociální situace jako seniory. Proto v Karlovarském kraji vytvoříme pilotní projekt pro podporu matek samoživitelek, který jim jednoznačně usnadní situaci a dá větší prostor nejen k výchově dětí, ale i k jejich vlastnímu životu.

 • SPORT PRO REPREZENTACI, ZDRAVÍ A ZÁBAVU

Vnímáme sport jako součást života všech generací. Vrcholový sport bereme jako vzor a motivaci pro ostatní. Výkonnostní a rekreační sport je pro nás masovou záležitostí, která společnosti přináší zdraví, duševní pohodu a radost ze života. Proto nelze při podpoře sportu přehlížet střední a starší generaci. Kromě kolektivních sportů nezapomínáme ani na individuální sporty a to především u talentované mládeže a na sportovní spolkovou činnost.

 • EKOLOGIE A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KV KRAJI

S vědomím negativního dopadu těžební činnosti na celý region musíme o to více dbát na ochranu životního prostředí. V duchu tohoto postoje nepřipustíme svoz veškerých druhů odpadů včetně komunálních, chemických a kalových do Karlovarského regionu a to jak z jiných částí státu, tak ze zahraničí za účelem jejich likvidace, nebo ukládání v našem regionu. Potřeba vybalancovat těžební činnost s co možná nejlepšími podmínkami pro život lidí v našem regionu nás vede k nutnosti zavedení opatření, která zastaví jakoukoli těžební činnost prováděnou ve vzdálenosti bližší než 800 metrů od nemovitostí sloužících k trvalému bydlení v době od 22.00 do 06.00.

 • ŠŤASTNÉ NĚMÉ TVÁŘE

Odpovědnost musíme mít nejen k prostředí, ve kterém žijeme, ale také ke všem jeho obyvatelům. Prosazujeme podporu spolků, které se starají o opuštěná či raněná zvířata a dále rozvíjíme spolkovou činnost týkající se našich zvířecích kamarádů, což v konečném důsledku pomůže nejen jim, ale i nám.

538 zobrazení0 komentářů
bottom of page