top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraTR

Rojtová: Na tento kraj se neustále zapomíná

Aktualizováno: 18. 9. 2020

Jak se lidem, kteří o Vás slyší poprvé, představíte? A to jak lidsky, tak profesně.

Jmenuji se Michaela Rojtová, je mi 31 let, mám vřelý vztah ke zvířatům, a nejdůležitější je pro mě v životě má rodina a moji blízcí. Toto vědomí mě vlastně přivedlo i k politice, nikdy jsem nebyla fanouškem nedělních politických diskuzí, kde se jeden menší sympaťák než druhý, hádají o naše platy, důchody, daně či o to co se bude vyučovat ve škole, jaký postoj musíme zaujmout k té a oné zemi apod., protože mi ale není lhostejné dění okolo mě a nejsem člověk který se rád nechává vláčet davem a rozhodovat za sebe ostatní, neměla jsem příliš na vybranou, rozhlédla se po politických stranách v ČR a zaměřila se na jejich volební programy. Často to byla jen snůška nereálných slibů typu „pečení holuby do huby“, někde mi vadilo to jinde ono, stále jsem pociťovala velkou nedůvěru. Až po týdnech hledání jsem objevila jiný, nebyl tak „růžový“ a pozitivní jako ty ostatní, byl ale chladně logický a realizovatelný tehdy to byl program Řádu národa, začala jsem tedy zkoumat informace dál o jeho vzniku, a hlavním představiteli, na kterém tisk nenechal nit suchou. Vše co jsem zjistila, mi však bylo lidsky blízké a bylo rozhodnuto, psal se rok 2015, a já se stala řadovou členkou strany. Která se později přejmenovala na Stranu konzervativní pravice – ŘN (SKP-ŘN), aby občan snáze pochopil její zaměření už z názvu. Postupem let jsem se vypravovala až na místopředsedkyni této strany, a také dostala pracovní nabídku od Josefa Zicklera zde v Sokolově, to se psal rok 2016. Vzhledem k tomu, že jsem doposavad neměla možnost pracovat s takto zkušeným, pracovitým a férovým i když velmi náročným člověkem, velmi mě potěšilo, že jsem v jeho očích obstála dokonce natolik, aby mi nabídl místo ve své firmě. Nebylo příliš mnoho o čem přemýšlet, krom této úžasné možnosti, mám část rodiny zde v západních Čechách, opět bylo rozhodnuto a já se stěhovala na západ. Politika mě neživí, jedná se o zájem ovlivňovat okolní dění. Pracuji jako manažerka provozu ve firmě Josefa Zicklera, který je zároveň předsedou SKP- ŘN. Dále studuji dálkově VŠTE obor pozemní stavby.


Mohou vás lidé někde potkat při Vašich aktivitách ve veřejném životě například v oblasti sportu, vzdělávání, kultury, sociální, charitativní nebo spolkové?

Spíše ne, veškerý svůj čas dělím mezi svou práci, rodinu, školu a politiku, ač je pravda, že se dlouhodobě věnuji tématice bezprizorních a zraněných zvířat a podporuji spolky i jednotlivce, kteří se o ně starají.


Myslíte si, že žijete úspěšný život, a co Vás o tom utvrzuje?

Určitě ano, mám dobrou práci, vybudované dobré zázemí a především lidi, kteří mě mají rádi a se kterými to mohu sdílet a také je jasným znakem to, že se neustále rozvíjím, zkrátka je důležité nestát na místě, tzv. nezakrnět.


Co pro Vás bylo motivací pro vstup do politiky? Byl/a jste v politice již aktivní, nebo patříte k nové krvi, kterou naše politika, tak nutně potřebuje?

Motivací je potřeba ovlivňovat dění kolem sebe. viz otázka výše


Jaké jsou podle Vás největší pozitiva a negativa Karlovarského kraje? Jak dlouho zde žijete?

Náš jednoznačný trumf je úžasná příroda a šikovní lidé. Za negativa? Víte člověk má své okolí a svůj život vždy přesně takový, jaký si ho udělá, jako negativní vidím, že se na tento kraj neustále zapomíná a my za něj a za to aby se nám tu lépe žilo dostatečně nebojujeme a málo se připomínáme na příslušných místech. viz. otázka výše


Do jaké oblasti života kraje bude přednostně směřovat Váš zájem a čeho zde chcete v rámci kraje dosáhnout? Určitá změna apod.?

Můj zájem směřuje do všech bodů našeho programu, jednoduše proto, že všechny spolu souvisí. Nejde vytrhnout jeden a říci: „Máme splněno“


Strana po čtyřech letech prošla radikální změnou image. Došlo k úpravě názvu, který jednoznačně informuje o ideologii subjektu, dále ke konkretizaci programových zásad v duchu tradiční pravice pod heslem: Více občanské samostatnosti, méně socialistického vlivu státu. Jak to vnímáte?

Vzhledem k tomu že jsem součástí předsednictva této strany, tak jsem s těmito změnami osobně spjata. Vnímám je jako krok blíže k občanům, a též připomenutí informace, pro ně, že právě oni jsou tvůrci svých vlastních životů, že svá rozhodnutí by neměli nechávat na ostatních a měli by být součástí veřejného života, ať už svým hlasem nebo aktivní účastí.


Jak reagujete například na to, že strana prosazuje "Sociální nerovnost" s tím, že kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten kdo pracovati odmítá. Dá se říct, že jsou vaše názory podobné s programem strany?

Jsou naprosto shodné s programem strany. Můžeme pomáhat těm, které zasáhla vyšší moc. Můžeme pomoci kupříkladu informacemi těm, kteří se octli ve svízelné životní situaci často ne vlastní vinou, ale nikdy dlouhodobě nemůže fungovat, abychom živili ty, kteří pracovat nechtějí.


Poslední otázka je vlastně součástí všech předchozích. Myslíte si, že celostátní politika nebo politikaření za každou cenu, souvisí s regionální politikou, nebo v regionech mohou být povolební koalice napříč politickým spektrem, kdy hlavním cílem není politikaření, ale spokojenost občanů regionu?

Regionální politika je jiná, je podstatné, aby v zastupitelstvu kraje seděli lidé kteří se nebojí ozvat a dokážou pro kraj získat větší nebo aspoň stejný kus dortu jako ostatní krajská zastupitelstva pro své kraje a nebudou pouhými pohůnky celorepublikových stran.


276 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page