top of page

PS VOLBY 2021

ALIANCE PRO BUDOUCNOST

Prosazujeme ochranu soukromého vlastnictví a deklarujeme svobodu podnikání, to
považujeme za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli
spatřujeme v tradiční rodině a dodržování hodnotového řádu, podporujeme náboženské
hodnoty a zamítáme imigraci (především věřících mimo křesťanských vyznání). Uvědomujeme si, že pro záchranu soukromého sektoru, tradiční rodiny a posílení bezpečnosti, je třeba pro volby do PS PČR vytvořit silné, pravicové, konkurenceschopné uskupení. Z této pohnutky se Strana konzervativní pravice - ŘN rozhodla přijmout možnost a spojit síly s Aliancí pro budoucnost, a vytvořit tak prostor pro pravicově smýšlející politiky a osobnosti z parlamentních i neparlamentních stran a různých životních oblastí. 23. března proběhla tisková konference, při níž bylo uskupení Aliance pro budoucnost představeno, shlédnout ji můžete ZDE.

Společné priority
1. Podpoříme české firmy, podnikatele a živnostníky, a to preferováním jejich potřeb.
2. Zajistíme stabilitu na trhu práce a dostatek pracovních příležitostí i v regionech.
3. Posílíme rodinu jako základ společnosti, zlepšíme důchodový systému.
4. Zabezpečíme rozumnou spolupráci s EU a ostatními zeměmi.
5. Podpoříme národní bezpečnost a národní sebeuvědomění.
6. Naše agrární politika bude podporovat zemědělce a životní prostředí.
7. Podpoříme zelené projekty.
8. Umožníme konkurenci ve zdravotnictví i školství.
9. Zasadíme se o důslednou ochranu práv zvířat a vysoké tresty za špatné zacházení s
nimi.
10. Zabezpečíme dostatek vakcín, léků a kapacit pro zvládnutí pandemie bez lockdownu!

Více o Alianci pro budoucnost a podrobný společný program naleznete na tomto odkazu:
https://alianceprobudoucnost.cz

bottom of page